Tandram 2022

Kabaret

Street art workshop

O chytrých kůzlátkách foto

Školní recitační kolo 28.1.2022

Školní kolo recitační soutěže Dětská scéna 28. ledna 2022, sál ZUŠ Němčice nad Hanou. Soutěže se zúčastnilo 25 recitátorů, ze kterých porota vybrala 9 nejzajímavějších výkonů, které budou reprezentovat zušku v okresním kole v Prostějově. Všichni recitátoři byli moc šikovní a společně jsme si užili prima páteční odpoledne!

Song vánoční – Monika Iránková

Autorská skladba čtrnáctileté žákyně Moniky Iránkové, která studuje v pátém ročníku kytary u pana učitele Richard Prokopa. Monika skladbu také sama nahrála na kytaru a nazpívala v nahrávacím studiu Deltaphone na ZUŠ. Takový talent vždy nesmírně potěší…

PF 2022

Mimořádná opatření od 29. 11. 2021

 

Na základě mimořádných opatření stanovených vládou ČR a z důvodu preventivních opatření proti Covid-19 vydává ředitel školy toto mimořádné opatření k organizaci výuky v Základní umělecké škole Němčice nad Hanou (dále jen škola). Toto opatření je závazné pro všechny žáky, zaměstnance školy a další třetí osoby, které jsou osobně přítomné na vyučování.

  1. Škola nebude testovat žáky, kteří byli v souladu s mimořádným opatřením MZ ČR již testování v základní, nebo střední škole. Rovněž nebude testovat žáky nad 18 let a další třetí osoby, kteří jsou osobně přítomní ve výuce.
  2. Žákům školy, kteří prochází testováním v základních a středních školách, očkovaným žákům a těm kdo covid-19 prodělali (laboratorně potvrzené) je osobní přítomnost ve výuce povolena, pokud jiná vyšší instance nestanoví jinak. 
  3. Neočkovaným žákům školy nad 18 let a třetím osobám nad 18 let je osobní přítomnost ve výuce povolena pouze za předpokladu, že absolvovali PCR test na covid-19 s negativním výsledkem a ten není starší 72 hodin. 
  4. S účinnosti tohoto opatřením se ruší veškeré plánované akce školy ve vnitřních prostorách s přítomností rodičů a veřejnosti.
  5. Rovněž jsou zakázány jakékoliv aktivity mimo řádné vyučování.

Ladislav Gazdag, ředitel

Informace k zahájení šk. roku 2021/22

Vážení rodiče,

v systému IZUŠ najdete nejpozději 1. 9. 2021 rozvrhy hodin tanečního, výtvarného a literárně dramatického oboru, a to včetně jmenovitých seznamů dětí zařazených do konkrétních skupin.

Pro ty, kdo navštěvují hudební obor budou v IZUŠ rozvrhy HUDEBNÍCH NAUK (povinný předmět pro žáky přípravného studia až 5. ročníku). Rozvrhy výuky SOUBORŮ (povinně-volitelný předmět pro žáky od 4. ročníku) doplníme v průběhu prvního týdne v září. V případě nejasností kontaktujte učitele těchto předmětů. Rozvrh výuky na nástroje/zpěv (individuální výuka) domlouvejte v průběhu prvního týdne v září (jména vyučujícího a kontakt najdete po přihlášení do IZUŠ).

ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI NOVÝCH ŽÁKŮ obdrží přihlašovací údaje do školního informačního systému IZUŠ na svůj e-mail ve středu 1. 9. 2021 (v den, od kterého se dítě stává žákem školy). Neváhejte, přihlaste se, najdete zde kontakty na vyučující, ale i další informace, které by Vám neměly na začátku školního roku uniknout. Pokud máte problémy s přihlášením, volejte 739 270 863 (sekretariát, Ing. P. Blešová).

Pravidelná výuka bude na všech pobočkách probíhat od pondělí 6. 9. 2021.

INFORMACE PRO RODIČE, KTEŘÍ MAJÍ NA ZUŠ VÍCE DĚTÍ: pokud máte zájem vidět všechny dokumenty Vašich dětí pod jedním přihlášením (zejména probíraná látka v předmětech, které děti navštěvují, ale i další info, rozvrhy apod.), požádajte o vytvoření „RODINY“  na adrese info@zusnemcicenh.cz, zde můžete také vznést případné dotazy.

 

PŘEJEME VÁM I VAŠIM DĚTEM ÚSPĚŠNÝ START DO NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU!

 

XXVI. LHT 2021 info + foto

XXVI. Letní hudební tábor

Vážení rodiče,
naše škola pořádá v letošním roce pro své žáky již XXVI. letní hudební tábor, který se uskuteční v Rekreačním středisku Retaso. Vedoucími a současně i lektory, budou učitelé školy.

Adresa: RETASO, spol. s r. o., Horní Bečva č. 240, 756 57 Horní Bečva

Mobil: (+420) 607 821 087 Radek Mrkvica – jednatel společnosti

e-mail: retaso@retaso.cz

www.retaso.estranky.cz

Termín pobytu: 21.08. – 29.08.2021

Více informací zde.

Formuláře:

Fotografie z tábora: