Rozhodnutí o zrušení akcí

Vážení rodiče a naši milí žáci!
S přihlédnutím k současné epidemiologické situaci jsem byl nucen vydat rozhodnutí o zrušení akcí, které jsme pro Vás připravovali. Je nám to opravdu líto, ale současná situace naším uměleckým aktivitám nepřeje. Musíme toto období přečkat a těšit se na doby lepší. Zachovejte nám svoji přízeň a společně doufejme, že bude líp.

Ladislav Gazdag, ředitel školy


 

Rozhodnutí ředitele školy č. 10/2020 ze dne 24.9.2020:
Na základě doporučení MŠMT, po konzultaci se zřizovatelem školy a s přihlédnutím k současné epidemiologické situaci, vydává ředitel školy následující rozhodnutí:

1. Dnem 24. 9. 2020 se ruší:
  • Slavnostní koncert k 50. výročí založení školy a k 35. výročí založení Dechového orchestru ZUŠ (7.11.2020)
  • Slavnostní recepce, setkání pedagogů k 50. výročí založení školy (7.11.2020)
  • XXIII. Svátek hudby (8.11.2020)
  • Soustředění orchestru Richband  (16. – 18. 10 .2020)
  • Soustředění Dechového orchestru ZUŠ  (30. 10 – 1. 11. 2020)
  • Současně se pozastavuje činnost účelového dětského orchestru Richband.

2.  Škola bude až do odvolání provozovat pouze činnosti nezbytně nutné k naplňování Školního vzdělávacího programu ZUŠ Němčice nad Hanou a to v souladu s Pokynem MŠMT ČR ze dne 24. 8. 2020: „Škola v průběhu školního roku zváží nutnost konání těch aktivit, které nejsou pro naplnění školního vzdělávacího programu nezbytné a dochází při nich ke koncentraci vyššího počtu lidí a pokud možno takové aktivity nekoná.“

3. Další aktivity nad rámec ŠVP budou povolovány pouze v souladu s opatřeními MŠMT ČR, resp. MZ ČR a s přihlédnutím ke stávající epidemiologické situaci.

Poznámka: I když koncerty byly zrušeny, výuka ve všech oborech pokračuje řádně dál, dle rozvrhu hodin. 

Informace ke startu šk. roku 2020/21

Vážení rodiče,
v systému IZUŠ najdete rozvrhy hodin tanečního, výtvarného a literárně dramatického oboru, a to včetně jmenovitých seznamů dětí zařazených do konkrétních skupin.

Pro ty, kdo navštěvují hudební obor jsou v IZUŠ rozvrhy HUDEBNÍCH NAUK (povinný předmět pro žáky přípravného studia až 5. ročníku).
Rozvrhy výuky SOUBORŮ (povinně-volitelný předmět pro žáky od 4. ročníku) připravíme v průběhu prvního týdne v září.

Zákonní zástupci nových žáků obdrží přihlašovací údaje do IZUŠ na svůj e-mail v úterý 1. 9. 2020   (v den, od kterého se dítě stává žákem školy).

Učitelé Vašich dětí Vás budou v průběhu prvního zářijového týdne kontaktovat pro domluvu rozvrhu.

Pravidelná výuka na všech pobočkách bude probíhat od pondělí 7. 9. 2020.

PŘEJEME VÁM I VAŠIM DĚTEM ÚSPĚŠNÝ START DO NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU!

Fotografie z LHT 2020

Výsledky příjímacích zkoušek

Přijatí žáci ke studiu pro šk.rok 2020/2021 pro hudební obor :

Číslo žákastudijní zaměření
42bicí
53bicí
54bicí
2EKN
13EKN
17EKN
18EKN
30EKN
32EKN
36EKN
37EKN
41EKN
12housle
27housle
43housle
50housle
41EKN
3klavír
4klavír
5klavír
6klavír
9klavír
11klavír
14klavír
15klavír
20klavír
21klavír
24klavír
29klavír
34klavír
35klavír
46klavír
47klavír
1kytara
7kytara
8kytara
10kytara
33kytara
38kytara
39kytara
44kytara
45kytara
49kytara
55kytara
59kytara
61kytara
23saxofon
25trubka
16zobc.
19zobc.
22zobc.
26zobc.
31zobc.
40zobc.
51zobc.
56zobc.
57zobc.
12zpěv
52zpěv
60zpěv

Přijatí žáci ke studiu pro šk.rok 2020/2021 pro literárně-dramatický obor:

Číslo žákapočet bodů
10948
10247
10744
10643
10841
10531
10328
10424

Přijatí žáci ke studiu pro šk.rok 2020/2021 pro výtvarný obor:

Číslo žákapočet bodů
20750
20850
21450
20349
20649
21249
21048
20147
20247
20947
21547
21647
20546
21146
21346
20445

 

Studujte umění!

Čestné prohlášení o bezinfekčnosti

Nabídka na tábor 2020

Vážení rodiče,
naše škola pořádá v letošním roce pro své žáky již XXV. letní hudební tábor, který se uskuteční v Rekreačním středisku Račí údolí. Vedoucími a současně i lektory budou učitelé školy.

Adresa: Račí údolí, s.r.o., Uhelná 126, 790 70 Uhelná
Kontakt: 777 946 373 – Martina Řehová, info@raciudoli
www.raciudoli.cz

Cena účastnického příspěvku: 3.800,- Kč
(podmínkou účasti je uhrazený členský příspěvek KP ZUŠ ve výši 70,- Kč)

Každý účastník vyplní přihlášku a odevzdá ji v kanceláři školy nejpozději do 31.05.2020.
Úhradu můžete provést nejpozději do 30.06.2020.

Termín pobytu: 14.08.–22.08.2020

Účastníci, nezapomeňte si hudební nástroje a zpěvníky. Kapacita táboru je omezena.

Informace a žádost o slevu na úplatě za vzdělávání

1. Na slevu na školném, po dobu trvání nouzového stavu, není právní nárok.

2. V souladu s § 123, odst. 4 Školského zákona, poskytne škola 50 % slevu na školném a to za období od 11. 3. do 10. 5. 2020 (tj. 2 měsíce) každému žákovi (zákonnému zástupci), který o to požádá. Formulář žádosti bude umístěn na webových stránkách školy. Žádost je možné podat od 20. 5. do 22. 6. 2020.

3. Sleva se poskytne pouze žadatelům, kteří mají vyrovnány veškeré pohledávky vůči škole.

Ladislav Gazdag, ředitel školy