Informace k zahájení šk. roku 2021/22

Vážení rodiče,

v systému IZUŠ najdete nejpozději 1. 9. 2021 rozvrhy hodin tanečního, výtvarného a literárně dramatického oboru, a to včetně jmenovitých seznamů dětí zařazených do konkrétních skupin.

Pro ty, kdo navštěvují hudební obor budou v IZUŠ rozvrhy HUDEBNÍCH NAUK (povinný předmět pro žáky přípravného studia až 5. ročníku). Rozvrhy výuky SOUBORŮ (povinně-volitelný předmět pro žáky od 4. ročníku) doplníme v průběhu prvního týdne v září. V případě nejasností kontaktujte učitele těchto předmětů. Rozvrh výuky na nástroje/zpěv (individuální výuka) domlouvejte v průběhu prvního týdne v září (jména vyučujícího a kontakt najdete po přihlášení do IZUŠ).

ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI NOVÝCH ŽÁKŮ obdrží přihlašovací údaje do školního informačního systému IZUŠ na svůj e-mail ve středu 1. 9. 2021 (v den, od kterého se dítě stává žákem školy). Neváhejte, přihlaste se, najdete zde kontakty na vyučující, ale i další informace, které by Vám neměly na začátku školního roku uniknout. Pokud máte problémy s přihlášením, volejte 739 270 863 (sekretariát, Ing. P. Blešová).

Pravidelná výuka bude na všech pobočkách probíhat od pondělí 6. 9. 2021.

INFORMACE PRO RODIČE, KTEŘÍ MAJÍ NA ZUŠ VÍCE DĚTÍ: pokud máte zájem vidět všechny dokumenty Vašich dětí pod jedním přihlášením (zejména probíraná látka v předmětech, které děti navštěvují, ale i další info, rozvrhy apod.), požádajte o vytvoření „RODINY“  na adrese info@zusnemcicenh.cz, zde můžete také vznést případné dotazy.

 

PŘEJEME VÁM I VAŠIM DĚTEM ÚSPĚŠNÝ START DO NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU!

 

XXVI. LHT 2021 info + foto

XXVI. Letní hudební tábor

Vážení rodiče,
naše škola pořádá v letošním roce pro své žáky již XXVI. letní hudební tábor, který se uskuteční v Rekreačním středisku Retaso. Vedoucími a současně i lektory, budou učitelé školy.

Adresa: RETASO, spol. s r. o., Horní Bečva č. 240, 756 57 Horní Bečva

Mobil: (+420) 607 821 087 Radek Mrkvica – jednatel společnosti

e-mail: retaso@retaso.cz

www.retaso.estranky.cz

Termín pobytu: 21.08. – 29.08.2021

Více informací zde.

Formuláře:

Fotografie z tábora:

Autorská pohádka žáka LDO

Loutkové představení o černokněžníkovi Mrakomorovi, princezně Lucii a Honzovi

Krátká autorská pohádka Matěje M. – žáka literárně-dramatického oboru na ZUŠ Němčice nad Hanou
Pedagogické vedení: Z. Gregorová

Výuka od 24.5.2021

Dnem 24.5.2021 se rozšiřují možnosti výuky žáků formou skupinových konzultací.
Tímto pokynem stanovuji organizaci výuky následovně:
  • ve všech oborech (hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém) a studijních zaměřeních (předmětech) je povolena výuka s nejvyšším počtem 10 žáků,
  • třídy, které mají více než 10 žáků přechází na rotační způsob výuky, organizaci výuky u těchto skupin zajistí vyučující daných předmětů,
  • ve studijních zaměřeních souborová a orchestrální hra jsou povoleny dělené zkoušky, za výše uvedených podmínek,   
  • žáci účastnící se výuky nemusí být testováni,
  • hygienická a bezpečnostní opatření zůstávají i nadále v platnosti.

Ladislav Gazdag, ředitel školy

Studujte umění!

Vzpomínka na multioborové projekty LDO, TO a VO

Stopařův průvodce po galaxii (2008)

Záznam multioborového představení žáků ZUŠ Němčice n.H. na motivy knihy Stopařův průvodce po galaxii, které proběhlo 6.6.2018 v Uměleckém centru Univerzity Palackého v Olomouci. Předchozí premiéra proběhla v kině OKO v Němčicích nad Hanou.

Perseus (2017)

Představení Perseus bylo velkým multioborovým scénickým projektem ZUŠ Němčice nad Hanou, ve kterém prezentovali spolupráci nehudební obory školy: literárně-dramatický, taneční a výtvarný. Vizuálně působivá dramatizace známého příběhu z řecké mytologie měla premiéru v květnu 2017 v kině Oko.

Režie, pedagogické vedení LDO: Zdeňka Gregorová
Choreografie, pedagogické vedení TO: Magdalena Kettnerová
Scénografie, scénická výprava, výroba scény a rekvizit: žáci VO pod vedením Radomíry Kubáníkové
Kostýmy: Veronika Hájková

Alenka v říši divů (2015)

Fantaskní divadelní představení Alenka v říši divů bylo prvním multioborovým projektem ZUŠ Němčice nad Hanou a započalo tak úspěšnou a intenzívní spolupráci literárně-dramatického, tanečního, výtvarného a později i multimediálního oboru školy. Technicky velmi náročné představení,ve kterém scénografie byla promítána na zadní a boční plátna, mělo premiéru 18.června 2015. Spolu s premiérou proběhla i vernisáž prací žáků výtvarného oboru.

Režie, pedagogické vedení LDO: Zdeňka Gregorová
Choreografie, pedagogické vedení TO: Magdalena Kettnerová
Scénografie, scénická výprava: žáci VO pod vedením Radomíry Kubáníkové
Projekce: Jakub Dlabal
Kostýmy: Veronika Hájková

Rozhovor o multioborových projektech nehudebních oborů (2015)

Moderuje: Ladislav Gadzag
Hosté: Zdenka Gregorová (literárně-dramatický obor), Magdaléna Kettnerová (taneční obor), Radomíra Kubáníková (výtvarný obor) a Jakub Dlabal (multimédia)

Vzpomínkový cyklus Dechového orchestru

„Vážení přátelé Dechového orchestru mladých ZUŠ Němčice nad Hanou, v těchto dnech vrcholí přípravy na Jarní koncert našeho orchestru, který proběhne ve Sportovní hale Suprovka v Němčicích nad Hanou dne xx.xx.xxxx….?!“.

V současném období nemístný žertík. Ale není tomu tak dávno, co jsme si nedovedli představit, že by to mohlo být jinak.

Náš orchestr si 35. výročí svého založení nepřipomněl tradičním výročním koncertem, a tak opět, jako v době adventní, sáhneme do školního  videoarchívu a nabídneme našim příznivcům napříč všemi generacemi možnost shlédnout historické videosnímky dokumentující 30 let koncertní činnosti orchestru.

Začneme historickým snímkem Mládí a hudba, který natočil pan Oldřich Žoch, a který dokumentuje nejenom začátky orchestru, ale i činnost školy v roce 1989. Zavzpomínejte na roky dávno minulé. Tak to prostě u nás bylo.

Ladislav Gazdag, ředitel školy 

Mládí a hudba (1989)

Koncertní zájezd Dechového orchestru mladých do Bingenu v SRN (1993)

Historický snímek z prvního koncertního zájezdu Dechového orchestru mladých ZUŠ Němčice nad Hanou do německého Bingenu. Koncertnímu zájezdu předcházelo účinkování barové kapely Proměny Františka Bosáka, které jsem byl členem, v bingenském klubu v roce 1992. Tam byly navázány osobní kontakty s pořadateli festivalu Winzerfest a pozvání na sebe nenechalo dlouho čekat. Pro členy orchestru to byl silný a jedinečný zážitek a pro místní obyvatele jsme byli bonbónkem z Východu. Užijte si zhlédnutí tohoto snímku a poznávejte v něm své blízké.

Křest CD dechového orchestru (1997)

Po úspěšném koncertním zájezdu do německého Bingenu v roce 1993 výrazně stouplo sebevědomí jak muzikantů, tak i vedení orchestru a potažmo i představitelů města Němčice nad Hanou. Není se čemu divit. To co bylo v našem regionu bráno jako samozřejmost, v Německu bylo u diváků přijímáno s velkým nadšením a respektem.  Určitě i tato skutečnost dala podnět k natočení prvního profilového CD.  Stalo se tak v roce 1997 a je nutné podotknout, že nahrávky se pořizovaly v novém nahrávacím studiu školy. Vydalo se celkem 300 magnetofonových kazet a 30 CD.  A tak si v klidu shlédněte videozáznam koncertu spojeného se křtem CD Dechového orchestru mladých ZUŠ Němčice nad Hanou z roku 1997.

Koncert k 15. výročí založení Dechového orchestru mladých (2000)

Rok 2000 byl pro Dechový orchestr mladých rokem výročním. Po patnácti letech své činnosti už orchestr dosahoval značné umělecké úrovně a měl za sebou celou řadu koncertů a koncertních zájezdů po státech Evropy. Koncert byl výjimečný i na tu dobu, skvěle zpracovanou dataprojekcí, masovým vystoupením žáků hrajících na zobcovou flétnu a současně byl zařazen do projektu „Pomozte dětem“. Na výročním koncertě přebíral pomyslnou dirigentskou taktovku pan učitel Jindřich Novák.

Rozhovor o Dechovém orchestru mladých a jeho historii (2020)

Moderuje: Ladislav Gadzag
Hosté: Karel Málek (zakládající dirigent) a Jindřich Novák (současný dirigent)

Popelka Nazaretská (2005)

Půvabné poetické dílo Václava Renče, které vzniklo v komunistickém kriminále v 50.tých letech, v sobě nezapře ducha českého baroka. Příběh
od stvoření po ukřižování je v křesťanském světě všeobecně znám, tady však stojí v popředí Maria – Matka, její srdce, duše, láska, bolest…

Možná i proto si tento námět vybrala Eva Štefková, tehdejší učitelka tanečního oboru, která chtěla tuto působivou poezii ztvárnit svými prostředky. Tím byla v první řadě její taneční skupina Rut, věnující se židovským tancům. Tvořivé prostředí na ZUŠ jí však nechtělo tak krásný námět nechat jen pro sebe – byl osloven tehdejší student Církevní Konzervatoře Jiří Sycha, který napsal hudbu o 12 obrazech podle scénáře Evy Štefkové v obsazení pro velký symfonický orchestr s využitím místních specifik – el. kytara, bicí, sopransax. Této nabídky se ujali všichni činní muzikanti na škole – žáci od 15 let (smyčce, část dechového orchestru) učitelé a hosté (harfa).

Stranou nezůstal i místní pěvecký sbor, posílen pěv. sborem Gymnázia Kroměříž (Šárka Motalová), který pak čítal 40 členů. 

Stranou nezůstal i místní pěvecký sbor, posílen pěv. sborem Gymnázia Kroměříž (Šárka Motalová), který pak čítal 40 členů.  Sóla zpívala místní zpěvačka Petra Konečná.  Některé obrazy na jevišti pak posílila i dítka dramatického oboru pod vedením své tehdejší učitelky Jany Turčanové, která byla asistentem režie.  

Vzniklo scénické oratorium, při kterém vystupovalo na 120 účinkujících. Režie, scénář a choreografii vytvořila Eva Štefková, scénu Lucie Labajová, kostýmy Jindřiška Novotná, hudbu Jiřího Sychy nacvičil a dirigoval Jindřich Novák. Celý tento projekt řídil a koordinoval ředitel místní ZUŠ pan Ladislav Gazdag.

Jindřich Novák

Koncert dechového orchestru v Němčicích (2004)

Záznam koncertu Dechového orchestru mladých, který proběhl v pátek 13. února 2004 v kině Oko v Němčicích nad Hanou.

Mezinárodní festival dechových orchestrů v Praze (2007)

Mezinárodní soutěž v Praze, každoročně vyhlašovaná společností OR – FEA s. r. o., se v r. 2007 stala pro náš DOM první velkou soutěží na mezinárodní scéně. Tehdy mladý orchestr jel sbírat spíše zkušenosti. O to větší bylo pro všechny překvapení, že porota ohodnotila jeho vystoupení zlatým pásmem a navíc udělila cenu za dirigentský výkon. Toto vystoupení etablovalo náš orchestr na republikovou úroveň, následovalo natáčení pro ČT,  festivaly a další soutěže v zahraničí, ze kterých vracel stejně tak se zlatým pásmem. I když akcí bylo mnoho, na toto vystoupení nikdo z účastníků jistě nezapomene – v čele se svým dirigentem, který takové napětí, které prožíval při vyhlašování výsledků, už nikdy nezažil.  

Jindřich Novák

Zájezdy: Francie, Denain (2006) + Švýcarsko, Schupfheim (2007)

Náš dechový orchestr byl od začátku nastaven tak, aby se hraním bavil – sebe i publikum, a pak v pohodové náladě a přátelské atmosféře sbíral zkušenosti a rostl do vyšší kvality. Ty zkušenosti se nabízely začátkem našeho tisíciletí, kdy jsme využívali možnosti cestovat doslova po celém kontinentu za výhodných podmínek, kde dopravu a ubytování hradil pořadatel a zval podobná tělesa na své festivaly. Nutno podotknout, že vždy byla podmínkou účast mažoretek. A protože my jsme navázali od r. 2005 velmi úspěšnou spolupráci s Pražskými mažoretkami, mohla začít několikaletá jízda Evropou, na kterou budou s odstupem času všichni velmi rádi vzpomínat.

Jedním z takových zájezdů byl v r. 2006 zájezd do francouzského Denain v Normandii. Tak jako jinde jsme předváděli secvičenou spolupráci s Pražskými mažoretkami, která profesně i společensky byla na takové úrovni, že splynula a utvořila jeden celek. To pak bylo živnou půdou pro neskutečnou pohodu v zázemí (autobus, ubytovací zařízení) jako i „na place“ při vystoupení. Samotný festival v Denain byl pestrý na zážitky, zajímavá různá hudební uskupení, ale pro nás přece jen náročný. Proto jsme si zájezdy do Francie zpestřovali – a to, že jsme si připlatili 1 den navíc a podívali se vždy na nějaká zajímavá místa. Tentokrát to byl klášter – bývalá gotická pevnost Mount Saint Michel. Poznat takové pohádkově kouzelné místo – byť na jeden den bylo pro všechny účastníky jednoznačně nezapomenutelným zážitkem.

Další ze zájezdů – tentokrát koncertní  – byl v r. 2007 do švýcarského Schupfheimu. Byl výjímečný tím, že byl na pozvání místního orchestru a tudíž bylo ubytování v rodinách. Není lepší cesty poznat místní lidi, zvyky, kulturu lépe než prostřednictvím jejich domovů. Všichni se nám věnovali dokonale, že nám ani příliž nevadilo počasí, které moc nepřálo. Po průvodu městem proběhl koncert našeho a domácího orchestru, který byl na výborné úrovni a po skončení byla zábava – takové společné muzicírování – nádherný večer. Vzpomínám si, že největším hitem se tam stal jednoznačně song Sladké mámení, který hrála naše malá kapela (desítka) a kdy nikdo nechtěl věřit, že je to naše skladba.  Loučení bylo srdečné s příslibem opačné návštěvy u nás – škoda že k tomu už nedošlo. Cestou ze Švýcarska jsme navštívili vodopády na Rýnu s projížďkou na lodi až k vodopádům, a taky květinový ostrov Mainau – krásná místa, na která se nedá zapomenout. Silným zážitkem byl ovšem taky noční přejezd přes hranice do Německa, kdy se nám bohužel ztratily na německé straně celnice nějaké peníze. Vyšetřování, které bylo bezvýsledné, nás tam zdrželo celou noc a tím nám zkomplikovalo další navazující program ve Stuttgartu, takže beze spaní jsme se nakonec vydali k domovu. A tady se opět projevila silná stránka našeho vzájemného společenství – všichni to vzali sportovně a na tu cestu (která neskutečně rychle uběhla) tak jak na celý tento zájezd, budou s odstupem všichni vzpomínat jako na jeden z nejlepších.

Jindřich Novák

Nabídka a přihláška na tábor 2021

Vážení rodiče,
naše škola pořádá v letošním roce pro své žáky již XXVI. letní hudební tábor, který se uskuteční v Rekreačním středisku Retaso. Vedoucími a současně i lektory, budou učitelé školy.

Adresa: RETASO, spol. s r. o., Horní Bečva č. 240, 756 57 Horní Bečva

Mobil: (+420) 607 821 087 Radek Mrkvica – jednatel společnosti

e-mail: retaso@retaso.cz

www.retaso.estranky.cz


Cena účastnického příspěvku 3.900,- Kč

(podmínkou účasti je uhrazený členský příspěvek KP ZUŠ ve výši 70– Kč)

Každý účastník vyplní přihlášku a odevzdá ji v kanceláři školy nejpozději do 31.05.2021.

Úhradu můžete provést nejpozději do 30.06.2021 bankovním převodem, nebo v hotovosti v kanceláři školy (po telefonické dohodě).

Účastnický příspěvek             3.900,- Kč               na číslo účtu 1502987399/0800

Členský příspěvek KP ZUŠ     70,- Kč                    na číslo účtu 1502566359/0800

(do poznámek při platbě uveďte jméno dítěte!)

Kontaktní osoby:

Hlavní vedoucí: p. uč. Richard Prokop – tel. 776 854 201


Termín pobytu: 21.08. – 29.08.2021

Termín odjezdu: v sobotu 21.08.2021 v 11:00 autobusem od ZUŠ Němčice n. H.


Před odjezdem odevzdáte:  

  1. Posudek o zdravotní způsobilosti od lékaře.

  2. Prohlášení rodičů o bezinfekčnosti staré maximálně 1 den (formuláře je možné si stáhnout z webových stránek školy).

  1. Kartu zdravotní pojišťovny (může být i okopírovaná), léky s rozpisem užívání.

Rodiče jsou povinni uvést v Prohlášení (popřípadě ústně sdělit) skutečnosti, které považují za důležité pro pobyt dítěte mimo domov.


Příjezd: v neděli 29.08.2021 v cca 12 h.

Ubytování, stravování a pitný režim je zajištěn.

21.08. začínáme obědem a 29.08. končíme snídaní.


Výbava účastníka tábora:   

Boty: pevné – na turistiku, botasky – tenisky, přezůvky.

Oblečení: bílé tričko (vhodné pro pomalování) – (dát do kufru tak aby se dalo snadno vytáhnout z ještě zabaleného kufru!),

tepláková souprava, pyžamo, trička, kraťasy, ponožky, teplejší košile nebo mikina s dlouhým rukávem, teplý svetr, spodní prádlo, plavky, kšiltovka, pláštěnka, šátek na hry, ručník, toaletní a hygienické potřeby, láhev na vodu, propiska, tužka, baterka, batůžek na výlet.

Kapesné dle uvážení rodičů, minimálně 500,- Kč.


Nezapomeňte hudební nástroj a zpěvníky!                                 

Ladislav Gazdag, ředitel školy

LHT 2020 video

Video z XXV. letního hudebního tábora 2020, který proběhl v době letních prázdnin v rekreačním středisku Račí údolí.

Vzpomínkový cyklus adventních koncertů

Vážení přátelé,
 
Na této stránce si můžete někteří zavzpomínat, jiní poznávat několik posledních desetiletí života naší školy. V době Adventu budete moci shlédnout archivní záznamy vánočních a adventních koncertů. A budou to skutečně skvosty. Od prvního pořízeného záznamu Vánočního koncertu z roku 1992 až po slavnou Rybovu Českou mši vánoční z posledních let.
 
Každý pátek a neděli na této webové stránce zveřejníme odkaz na videozáznam, kterým Vám chceme zpříjemnit dobu adventní, ale současně i připomenout, že doba Adventu by měla být i časem zastavení a rozjímání. Najděte si čas a v této nezvyklé „kovidové“ době, která nám vzala novodobé standardy nákupního běsnění se zkusme vrátit k tradičnímu pojetí předvánoční doby.
 
Ladislav Gazdag, ředitel školy
50. výročí logo

„Na naší ZUŠ už desítky let prožíváme adventní čas jako přípravu na vánoce pořádáním adventních koncertů. Ty vznikly proto, abychom my, muzikanti, mohli intenzivněji prožívat tento čas přípravy a očekávání, který si mnozí pletou s vánočním a pak líp vnímat vánoční poselství. A s tímto se vždycky chceme s našimi posluchači dělit a společně dělat v každém z nás prostor, aby mohlo víc zazářit tehdy zrozené betlémské světlo.“

Jindřich Novák

Od Adventu k Vánocům (2012)
16. 12. 2012 v kostele sv. Máří Magdalény, Němčice nad Hanou
V programu zazněly písně adventního období a Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby. Účinkovali žáci, učitelé a přátelé ZUŠ Němčice nad Hanou a ZUŠ Music Art Praha.

Adventní koncert (2008)
2008 v kostele Povýšení sv. Kříže, Brodek u Prostějova

Adventní koncert (2007)
2007 v kostele sv. Máří Magdalény, Němčice nad Hanou

Adventní koncert (1999)
11. 12. 1999

Jako vůbec první vystoupení této řady koncertů se uskutečnilo v Nezamyslicích, Mořicích a Němčicích. Vystoupily soubory, které byly činné tehdy na škole a zazněla společně nacvičená Truvérská mše Petra Ebena. Byl to první společný počin, který mimo to, že se snažil jít hlavně do hloubky, sjednotil hudebníky muzikantsky i myšlenkově a dal základ k novému směrování naší činnosti – naplňovat malé i velké muzikanty radostí z muzicírování, uvědomování si toho, o čem hrajeme a zpíváme a konečně sdílet a šířit to všechno mezi posluchače v co nejširším okolí.
Přejeme pamětníkům hezké vzpomínání, všem pak pokojné a radostné prožití 4. adventní neděle.. 

Od Adventu k Vánocům (2015)
12. 12. 2009 v kostele sv. Máří Magdalény, Němčice nad Hanou

Tentokrát se žáci a učitelé ZUŠ spolu se svými hosty představili v sobotu 12.prosince 2009 nejdříve ve farním kostele v obci Vrchoslavice a v podvečer pak v kostele sv. Maří Magdalény v Němčicích nad Hanou.  Koncert byl vlastně první významnou akcí školního roku, která byla uspořádána u příležitosti 40. výročí založení školy. Současně byl koncert programově koncipován tak, aby byl dán prostor současným i bývalým členům smyčcového souboru Musica, který je rovněž jubilantem. V prosinci 2009 si totiž soubor připomněl 20. Výročí svého prvního veřejného vystoupení. V programu se vedle zmíněného souboru Musica představili nejen žáci školy, ale i jejich rodiče a další příznivci aktivního muzicírování jako členové pěveckého spolku, který se významnou měrou podílel na dramaturgii koncertu.  Odměnou účinkujícím byla nad očekávání velká účast návštěvníků obou vystoupení.