Pěvecký sbor Canticum

První vystoupení tohoto tělesa se datuje na rok 2001, kdy se zúčastnil oslav 300. výročí posvěcení kostela v Nezamyslicích a od té doby s malými přestávkami funguje dodnes. Sbor už od svého počátku spolupracuje velmi úzce se Základní uměleckou školou v Němčicích nad Hanou, která jej zastřešuje, kde nachází spolupracovníky i prostory a nabízí naopak nově i další realizaci mladým zpěvákům, o které se na ZUŠ stará BcA. Jana Nosková.

Základem jsou zpěváci z kůru zmiňovaného kostela – dnes už rodiče malých muzikantů a jejich přátelé. Toto ryze amatérské sdružení vystupuje samostatně na menších akcích, ale díky možnostem hudebního doprovodu (komorního, příp. velkého orchestru) se účastní pravidelně adventních, velikonočních a jiných větších koncertů.

Sbor se věnuje převážně duchovní hudbě, a to od baroka po současnost, ale nevyhýbá se jakékoli jiné improvizaci. Specifikem je hudební doprovod a spolupráce s taneční skupinou Ruth, která se věnuje izraelským tancům a na hudební škole ji vede Mgr. Eva Štefková. Sbormistrem tohoto tělesa je Jindřich Novák.