Informace k zahájení šk. roku 2022/23

Vážení rodiče,

v systému iZUŠ již nyní najdete na NÁSTĚNCE rozvrhy hodin tanečního, výtvarného a literárně dramatického oboru, a to včetně jmenovitých seznamů dětí zařazených do konkrétních skupin.

Pro ty, kdo navštěvují hudební obor budou v iZUŠ rozvrhy HUDEBNÍCH NAUK (povinný předmět pro žáky přípravného studia až 5. ročníku). Rozvrhy výuky SOUBORŮ (povinně-volitelný předmět pro žáky od 4. ročníku) doplníme v průběhu prvního týdne v září. V případě nejasností kontaktujte učitele těchto předmětů. Rozvrh výuky na nástroje/zpěv (individuální výuka) domlouvejte v průběhu prvního týdne v září (jména vyučujícího a kontakt najdete po přihlášení v iZUŠ).

ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI NOVÝCH ŽÁKŮ obdrží přihlašovací údaje do školního informačního systému iZUŠ na svůj e-mail ve čtvrtek 01.09.2022 (v den, od kterého se dítě stává žákem školy). Neváhejte, přihlaste se, najdete zde kontakty na vyučující, ale i další informace, které by Vám neměly na začátku školního roku uniknout. Pokud máte problémy s přihlášením, volejte 739 270 863 (sekretariát, Ing. P. Blešová).

Ti z Vás, kteří již v minulosti obdrželi přístupové heslo a zapomněli jej, na www.izus.cz  jděte na NEZNÁM HESLO a nechte se navigovat.

ORGANIZACE VÝUKY NA ZAČÁTKU ZÁŘÍ 2022:

Pravidelná výuka VÝTVARNÉHO, LITERÁRNĚ DRAMATICKÉHO a TANEČNÍHO OBORU bude probíhat od pondělí 05.09.2022.

INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA (hra na nástroj, zpěv) v HUDEBNÍM OBORU bude na všech pobočkách probíhat od pondělí 05.09.2022. 

Výuka  HUDEBNÍ NAUKY A SOUBORŮ bude probíhat od pondělí 12. 9.. 2022

INFORMACE PRO RODIČE, KTEŘÍ MAJÍ NA ZUŠ VÍCE DĚTÍ: pokud máte zájem vidět všechny dokumenty Vašich dětí pod jedním přihlášením (zejména probíraná látka v předmětech, které děti navštěvují, ale i další info, rozvrhy apod.), požádejte o vytvoření „RODINY“ na adrese info@zusnemcicenh.cz, zde můžete také vznést případné dotazy.

PŘEJEME VÁM I VAŠIM DĚTEM ÚSPĚŠNÝ START DO NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU!

Mgr. Ladislava Frýbortová, zást. řed.

Mimořádná opatření od 29. 11. 2021

 

Na základě mimořádných opatření stanovených vládou ČR a z důvodu preventivních opatření proti Covid-19 vydává ředitel školy toto mimořádné opatření k organizaci výuky v Základní umělecké škole Němčice nad Hanou (dále jen škola). Toto opatření je závazné pro všechny žáky, zaměstnance školy a další třetí osoby, které jsou osobně přítomné na vyučování.

 1. Škola nebude testovat žáky, kteří byli v souladu s mimořádným opatřením MZ ČR již testování v základní, nebo střední škole. Rovněž nebude testovat žáky nad 18 let a další třetí osoby, kteří jsou osobně přítomní ve výuce.
 2. Žákům školy, kteří prochází testováním v základních a středních školách, očkovaným žákům a těm kdo covid-19 prodělali (laboratorně potvrzené) je osobní přítomnost ve výuce povolena, pokud jiná vyšší instance nestanoví jinak. 
 3. Neočkovaným žákům školy nad 18 let a třetím osobám nad 18 let je osobní přítomnost ve výuce povolena pouze za předpokladu, že absolvovali PCR test na covid-19 s negativním výsledkem a ten není starší 72 hodin. 
 4. S účinnosti tohoto opatřením se ruší veškeré plánované akce školy ve vnitřních prostorách s přítomností rodičů a veřejnosti.
 5. Rovněž jsou zakázány jakékoliv aktivity mimo řádné vyučování.

Ladislav Gazdag, ředitel

Informace k zahájení šk. roku 2021/22

Vážení rodiče,

v systému IZUŠ najdete nejpozději 1. 9. 2021 rozvrhy hodin tanečního, výtvarného a literárně dramatického oboru, a to včetně jmenovitých seznamů dětí zařazených do konkrétních skupin.

Pro ty, kdo navštěvují hudební obor budou v IZUŠ rozvrhy HUDEBNÍCH NAUK (povinný předmět pro žáky přípravného studia až 5. ročníku). Rozvrhy výuky SOUBORŮ (povinně-volitelný předmět pro žáky od 4. ročníku) doplníme v průběhu prvního týdne v září. V případě nejasností kontaktujte učitele těchto předmětů. Rozvrh výuky na nástroje/zpěv (individuální výuka) domlouvejte v průběhu prvního týdne v září (jména vyučujícího a kontakt najdete po přihlášení do IZUŠ).

ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI NOVÝCH ŽÁKŮ obdrží přihlašovací údaje do školního informačního systému IZUŠ na svůj e-mail ve středu 1. 9. 2021 (v den, od kterého se dítě stává žákem školy). Neváhejte, přihlaste se, najdete zde kontakty na vyučující, ale i další informace, které by Vám neměly na začátku školního roku uniknout. Pokud máte problémy s přihlášením, volejte 739 270 863 (sekretariát, Ing. P. Blešová).

Pravidelná výuka bude na všech pobočkách probíhat od pondělí 6. 9. 2021.

INFORMACE PRO RODIČE, KTEŘÍ MAJÍ NA ZUŠ VÍCE DĚTÍ: pokud máte zájem vidět všechny dokumenty Vašich dětí pod jedním přihlášením (zejména probíraná látka v předmětech, které děti navštěvují, ale i další info, rozvrhy apod.), požádajte o vytvoření „RODINY“  na adrese info@zusnemcicenh.cz, zde můžete také vznést případné dotazy.

 

PŘEJEME VÁM I VAŠIM DĚTEM ÚSPĚŠNÝ START DO NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU!

 

Výuka od 24.5.2021

Dnem 24.5.2021 se rozšiřují možnosti výuky žáků formou skupinových konzultací.
Tímto pokynem stanovuji organizaci výuky následovně:
 • ve všech oborech (hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém) a studijních zaměřeních (předmětech) je povolena výuka s nejvyšším počtem 10 žáků,
 • třídy, které mají více než 10 žáků přechází na rotační způsob výuky, organizaci výuky u těchto skupin zajistí vyučující daných předmětů,
 • ve studijních zaměřeních souborová a orchestrální hra jsou povoleny dělené zkoušky, za výše uvedených podmínek,   
 • žáci účastnící se výuky nemusí být testováni,
 • hygienická a bezpečnostní opatření zůstávají i nadále v platnosti.

Ladislav Gazdag, ředitel školy

Studujte umění!

Nabídka a přihláška na tábor 2021

Vážení rodiče,
naše škola pořádá v letošním roce pro své žáky již XXVI. letní hudební tábor, který se uskuteční v Rekreačním středisku Retaso. Vedoucími a současně i lektory, budou učitelé školy.

Adresa: RETASO, spol. s r. o., Horní Bečva č. 240, 756 57 Horní Bečva

Mobil: (+420) 607 821 087 Radek Mrkvica – jednatel společnosti

e-mail: retaso@retaso.cz

www.retaso.estranky.cz


Cena účastnického příspěvku 3.900,- Kč

(podmínkou účasti je uhrazený členský příspěvek KP ZUŠ ve výši 70– Kč)

Každý účastník vyplní přihlášku a odevzdá ji v kanceláři školy nejpozději do 31.05.2021.

Úhradu můžete provést nejpozději do 30.06.2021 bankovním převodem, nebo v hotovosti v kanceláři školy (po telefonické dohodě).

Účastnický příspěvek             3.900,- Kč               na číslo účtu 1502987399/0800

Členský příspěvek KP ZUŠ     70,- Kč                    na číslo účtu 1502566359/0800

(do poznámek při platbě uveďte jméno dítěte!)

Kontaktní osoby:

Hlavní vedoucí: p. uč. Richard Prokop – tel. 776 854 201


Termín pobytu: 21.08. – 29.08.2021

Termín odjezdu: v sobotu 21.08.2021 v 11:00 autobusem od ZUŠ Němčice n. H.


Před odjezdem odevzdáte:  

 1. Posudek o zdravotní způsobilosti od lékaře.

 2. Prohlášení rodičů o bezinfekčnosti staré maximálně 1 den (formuláře je možné si stáhnout z webových stránek školy).

 1. Kartu zdravotní pojišťovny (může být i okopírovaná), léky s rozpisem užívání.

Rodiče jsou povinni uvést v Prohlášení (popřípadě ústně sdělit) skutečnosti, které považují za důležité pro pobyt dítěte mimo domov.


Příjezd: v neděli 29.08.2021 v cca 12 h.

Ubytování, stravování a pitný režim je zajištěn.

21.08. začínáme obědem a 29.08. končíme snídaní.


Výbava účastníka tábora:   

Boty: pevné – na turistiku, botasky – tenisky, přezůvky.

Oblečení: bílé tričko (vhodné pro pomalování) – (dát do kufru tak aby se dalo snadno vytáhnout z ještě zabaleného kufru!),

tepláková souprava, pyžamo, trička, kraťasy, ponožky, teplejší košile nebo mikina s dlouhým rukávem, teplý svetr, spodní prádlo, plavky, kšiltovka, pláštěnka, šátek na hry, ručník, toaletní a hygienické potřeby, láhev na vodu, propiska, tužka, baterka, batůžek na výlet.

Kapesné dle uvážení rodičů, minimálně 500,- Kč.


Nezapomeňte hudební nástroj a zpěvníky!                                 

Ladislav Gazdag, ředitel školy

Rozhodnutí o zrušení akcí

Vážení rodiče a naši milí žáci!
S přihlédnutím k současné epidemiologické situaci jsem byl nucen vydat rozhodnutí o zrušení akcí, které jsme pro Vás připravovali. Je nám to opravdu líto, ale současná situace naším uměleckým aktivitám nepřeje. Musíme toto období přečkat a těšit se na doby lepší. Zachovejte nám svoji přízeň a společně doufejme, že bude líp.

Ladislav Gazdag, ředitel školy


 

Rozhodnutí ředitele školy č. 10/2020 ze dne 24.9.2020:
Na základě doporučení MŠMT, po konzultaci se zřizovatelem školy a s přihlédnutím k současné epidemiologické situaci, vydává ředitel školy následující rozhodnutí:

1. Dnem 24. 9. 2020 se ruší:
 • Slavnostní koncert k 50. výročí založení školy a k 35. výročí založení Dechového orchestru ZUŠ (7.11.2020)
 • Slavnostní recepce, setkání pedagogů k 50. výročí založení školy (7.11.2020)
 • XXIII. Svátek hudby (8.11.2020)
 • Soustředění orchestru Richband  (16. – 18. 10 .2020)
 • Soustředění Dechového orchestru ZUŠ  (30. 10 – 1. 11. 2020)
 • Současně se pozastavuje činnost účelového dětského orchestru Richband.

2.  Škola bude až do odvolání provozovat pouze činnosti nezbytně nutné k naplňování Školního vzdělávacího programu ZUŠ Němčice nad Hanou a to v souladu s Pokynem MŠMT ČR ze dne 24. 8. 2020: „Škola v průběhu školního roku zváží nutnost konání těch aktivit, které nejsou pro naplnění školního vzdělávacího programu nezbytné a dochází při nich ke koncentraci vyššího počtu lidí a pokud možno takové aktivity nekoná.“

3. Další aktivity nad rámec ŠVP budou povolovány pouze v souladu s opatřeními MŠMT ČR, resp. MZ ČR a s přihlédnutím ke stávající epidemiologické situaci.

Poznámka: I když koncerty byly zrušeny, výuka ve všech oborech pokračuje řádně dál, dle rozvrhu hodin. 

Informace ke startu šk. roku 2020/21

Vážení rodiče,
v systému IZUŠ najdete rozvrhy hodin tanečního, výtvarného a literárně dramatického oboru, a to včetně jmenovitých seznamů dětí zařazených do konkrétních skupin.

Pro ty, kdo navštěvují hudební obor jsou v IZUŠ rozvrhy HUDEBNÍCH NAUK (povinný předmět pro žáky přípravného studia až 5. ročníku).
Rozvrhy výuky SOUBORŮ (povinně-volitelný předmět pro žáky od 4. ročníku) připravíme v průběhu prvního týdne v září.

Zákonní zástupci nových žáků obdrží přihlašovací údaje do IZUŠ na svůj e-mail v úterý 1. 9. 2020   (v den, od kterého se dítě stává žákem školy).

Učitelé Vašich dětí Vás budou v průběhu prvního zářijového týdne kontaktovat pro domluvu rozvrhu.

Pravidelná výuka na všech pobočkách bude probíhat od pondělí 7. 9. 2020.

PŘEJEME VÁM I VAŠIM DĚTEM ÚSPĚŠNÝ START DO NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU!

Výsledky příjímacích zkoušek

Přijatí žáci ke studiu pro šk.rok 2020/2021 pro hudební obor :

Číslo žákastudijní zaměření
42bicí
53bicí
54bicí
2EKN
13EKN
17EKN
18EKN
30EKN
32EKN
36EKN
37EKN
41EKN
12housle
27housle
43housle
50housle
41EKN
3klavír
4klavír
5klavír
6klavír
9klavír
11klavír
14klavír
15klavír
20klavír
21klavír
24klavír
29klavír
34klavír
35klavír
46klavír
47klavír
1kytara
7kytara
8kytara
10kytara
33kytara
38kytara
39kytara
44kytara
45kytara
49kytara
55kytara
59kytara
61kytara
23saxofon
25trubka
16zobc.
19zobc.
22zobc.
26zobc.
31zobc.
40zobc.
51zobc.
56zobc.
57zobc.
12zpěv
52zpěv
60zpěv

Přijatí žáci ke studiu pro šk.rok 2020/2021 pro literárně-dramatický obor:

Číslo žákapočet bodů
10948
10247
10744
10643
10841
10531
10328
10424

Přijatí žáci ke studiu pro šk.rok 2020/2021 pro výtvarný obor:

Číslo žákapočet bodů
20750
20850
21450
20349
20649
21249
21048
20147
20247
20947
21547
21647
20546
21146
21346
20445

 

Čestné prohlášení o bezinfekčnosti