Rubriky
Uncategorized

Informace a žádost o slevu na úplatě za vzdělávání

1. Na slevu na školném, po dobu trvání nouzového stavu, není právní nárok.

2. V souladu s § 123, odst. 4 Školského zákona, poskytne škola 50 % slevu na školném a to za období od 11. 3. do 10. 5. 2020 (tj. 2 měsíce) každému žákovi (zákonnému zástupci), který o to požádá. Formulář žádosti bude umístěn na webových stránkách školy. Žádost je možné podat od 20. 5. do 22. 6. 2020.

3. Sleva se poskytne pouze žadatelům, kteří mají vyrovnány veškeré pohledávky vůči škole.

Ladislav Gazdag, ředitel školy