Rubriky
Uncategorized

Mimořádná opatření od 29. 11. 2021

 

Na základě mimořádných opatření stanovených vládou ČR a z důvodu preventivních opatření proti Covid-19 vydává ředitel školy toto mimořádné opatření k organizaci výuky v Základní umělecké škole Němčice nad Hanou (dále jen škola). Toto opatření je závazné pro všechny žáky, zaměstnance školy a další třetí osoby, které jsou osobně přítomné na vyučování.

  1. Škola nebude testovat žáky, kteří byli v souladu s mimořádným opatřením MZ ČR již testování v základní, nebo střední škole. Rovněž nebude testovat žáky nad 18 let a další třetí osoby, kteří jsou osobně přítomní ve výuce.
  2. Žákům školy, kteří prochází testováním v základních a středních školách, očkovaným žákům a těm kdo covid-19 prodělali (laboratorně potvrzené) je osobní přítomnost ve výuce povolena, pokud jiná vyšší instance nestanoví jinak. 
  3. Neočkovaným žákům školy nad 18 let a třetím osobám nad 18 let je osobní přítomnost ve výuce povolena pouze za předpokladu, že absolvovali PCR test na covid-19 s negativním výsledkem a ten není starší 72 hodin. 
  4. S účinnosti tohoto opatřením se ruší veškeré plánované akce školy ve vnitřních prostorách s přítomností rodičů a veřejnosti.
  5. Rovněž jsou zakázány jakékoliv aktivity mimo řádné vyučování.

Ladislav Gazdag, ředitel