Studijní obory:

Nepovinné předměty:

pcgr
Počítačová grafika
zvukarina
Zvukařina