Přijímací zkouška a přihláška:

Termíny přijímacích zkoušek

Termíny přijímacích zkoušek NA ŠKOLNÍ ROK 2024/25:

HUDEBNÍ OBOR: vždy od 16 hodin

Brodek, budova ZŠ, pondělí 3. 6. 2024

Klenovice, budova ZŠ, pondělí 3. 6. 2024

Nezamyslice, budova ZUŠ, nám. Děkana Fr. Kvapila 21, úterý 4. 6. 2024

Vřesovice, budova ZŠ, úterý 4. 6. 2024

Němčice, budova ZUŠ, Komenského nám.168, středa 5. 6. 2024

Bedihošť, budova ZŠ, čtvrtek 6. 6. 2024

Otaslavice, budova ZŠ, čtvrtek 6. 6. 2024

Pivín, budova ZŠ, pátek 7. 6. 2024

TANEČNÍ OBOR: vždy od 16 hodin

Nezamyslice, budova ZUŠ, nám. Děkana Fr. Kvapila 21, úterý 4. 6. 2024

Němčice, budova ZUŠ, Komenského nám. 168, středa 5. 6. 2024

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR: vždy od 16 hodin

Nezamyslice, budova ZUŠ, nám. Děkana Fr. Kvapila 21, úterý 4. 6. 2024

Němčice, budova ZUŠ, Komenského nám.168, středa 5. 6. 2024

VÝTVARNÝ OBOR: vždy od 16 hodin

Brodek, budova ZŠ, pondělí 3. 6. 2024

Nezamyslice, budova ZUŠ, nám. Děkana Fr. Kvapila 21, úterý 4. 6. 2024

Němčice, budova ZUŠ, Komenského nám. 168, středa 5. 6. 2024


Přihlášky (pouze elektronicky) budeme přijímat od 22. 4. 2024 (vše o PŘIHLÁŠCE viz níže), uzávěrka přihlášek je 31. 5. 2024. Na děti přihlášené po tomto termínu se bude nahlížet jako na případné náhradníky!!

V případě dotazů k termínům zkoušek nás kontaktujte na tel.: 739 428 366 (L. Frýbortová, zást. ředitele).

Obsah přijímacích zkoušek

Upozorňujeme, že podle platné legislativy můžeme přijmout dítě, které k 1.9. dovrší věk 5 let.

Hudební obor:
Zpěv jednoduché (lidové) písně, vytleskání rytmu, fyzické dispozice pro zvolený nástroj či zpěv.

Výtvarný obor:
Cit pro barvu, linii a tvar.
S sebou přinést kresbu na téma: moje rodina (rozměr max. A3) + minimálně dvě další kresby na volné téma, čím více obrázku vezmete, tím lépe!

Literárně-dramatický obor:
Přednes básně, motivační rozhovor s učitelem.

Taneční obor:
Základní pohybové dovednosti, cit pro rytmus, fyzické dispozice. Prosíme přijít ve vhodném oděvu, nejlépe legíny a tričko!

Přihláška do ZUŠ

Přijímáme pouze on-line přihlášku. Její součástí je také souhlas se zpracováním osobních údajů. Po vyplnění přihlášku i souhlas prosím vytiskněte, podepište a přijďte s dítětem k přijímací zkoušce. Výhodou je, že si v rámci elektronického přihlášení můžete zvolit místo, den a konkrétní čas (tzn. že zkoušku nemusíte nutně konat na pobočce, kterou bude dítě navštěvovat a také nebudete muset zbytečně čekat).

Elektronické přihlášky budeme přijímat od 22. 4. 2024, uzávěrka přihlášek je 31. 5. 2024.

Klikněte na ikonu IZUŠ pro přesměrování na online přihlášku.
Další vyplnění je velmi snadné a intuitivní, nicméně řádky níže Vám mohou být případnou nápovědou.

V prvním řádku „ZUŠ“ vyberte školu, do které se přihlašujete – tedy ZUŠ Němčice nad Hanou. Seznam obsahuje všechny ZUŠky v republice, takže vám hledání chvilku zabere, ale nepodceňte to, abyste se omylem nepřihlásili jinam.

Vyplňte přihlášku. Je nutné vyplnit také kontaktní údaje minimálně pro prvního zákonného zástupce včetně telefonu a emailu.

V pravé části formuláře je sloupec s tučně vypsanými obory vyučovanými na naší ZUŠ.V rámci každého oboru jsou uvedena příslušná studijní zaměření (tzn. nástroj, na který chcete dítě přihlásit). Pokud už přesně víte, kam chcete své dítě přihlásit, tak svou volbu zaškrtněte v okénku před zvoleným studijním zaměřením.

V rámci jedné přihlášky můžete zaškrtnout i více oborů, případně nástrojů, pokud chcete, aby je vaše dítě studovalo. K vytištění se vám pak vygeneruje tolik přihlášek, kolik studijních zaměření nebo oborů jste zvolili.

Nakonec klepněte na „ODESLAT PŘIHLÁŠKU„.  Nezapomeňte přihlášku (přihlášky) vytisknout a podepsat a vzít ji s sebou k přijímací zkoušce!!!!

Pokud jste nevyplnili všechny povinné údaje, přihláška se neodešle a na chybějící data vás upozorní barevným označením příslušné položky. 

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!

Výsledky přijímacích zkoušek:

JAK ZJISTÍM, JE-LI MOJE DÍTĚ PŘIJATO A KDO JEJ BUDE UČIT?

Výsledky najdete od 24. 6. 2024, postupujte následovně:

Jděte na stránky www.izus.cz 

Klikněte na PŘIHLÁŠKA

V levém sloupci opět zvolte PŘIHLÁŠKA – vedle vpravo se objeví tlačítko INFORMACE O PŘIJETÍ, klikněte na něj a vyplňte požadované údaje. Poté se zobrazí jméno a email učitele, ke kterému bude Vaše dítě chodit. Pokud se po 24. 6. objeví text „žák dosud nebyl zařazen k učiteli“, pak to znamená, že žák nebyl přijat a rodiče budou (nebo již byli) školou kontaktováni.

Informace k platbě úplaty za vzdělávání: předpis školného obdržíte na Vámi uvedenou emailovou adresu v průběhu července. Věnujte pozornost termínu splatnosti (31. 8. 2024) a uhraďte prosím částku včas.