Slavnostní matiné

Srdečně Vás zveme na Slavnostní matiné, které se uskuteční 16. 5. 2021 v 16 hodin v Městském divadle v Prostějově. V programu se představí pěvecký sbor Sedmikráska pod vedením Jany Noskové s autorskými úpravami lidových písní Marie Nečasové a žáci tanečního oboru Magdalény Kettnerové. Těšit se můžete na netradiční ztvárnění Čtyř ročních období od A. Vivaldiho s výpravou Radomíry Kubáníkové a žáků výtvarného oboru.