Slavnostní recepce
setkání pedagogů
k 50. výročí založení školy

Setkání pedagogů k příležitosti 50. výročí založení školy proběhne 7. 11. 2020 v 15:00 hod v sále ZUŠ.