Rubriky
Aktuality

Výuka 2021 !!

Vážení rodiče a vážení kolegové,
v souladu s pokynem MŠMT k provozu škol a školských zařízení přechází naše škola na výuku distančním způsobem a to ve všech studijních zaměřeních a oborech. Obsah a forma výuky se řídí interní směrnicí č.14/2020.