Rubriky
Aktuality

Výuka od 12. 10. 2020

V souladu s pokynem MŠMT ze dne 8. 10. 2020 vydává ředitel školy pokyn k organizaci výuky v Základní umělecké škole Němčice nad Hanou a to s účinnosti od 12.10.2020.

1. Výuka žáků ve výtvarném a tanečním oboru přechází na distanční způsob a to úplně.

2. Výuka žáků v literárně-dramatickém oboru přechází na distanční způsob s výjimkou předmětů, kterých je účasten jeden žák – jeden učitel. Vyučující tomu uzpůsobí organizaci výuky a prokazatelně o tom informuje rodiče.

3. Výuka žáků v hudebním oboru bude probíhat následovně:
– ruší se výuka předmětu hudební nauka
– ruší se výuka komorních a souborových her, sborového zpěvu a orchestru
– individuální výuka (jeden žák – jeden učitel) bude probíhat dle rozvrhu hodin a to ve všech studijních zaměřeních
– skupinová výuka žáků bude probíhat tak, aby byla dodržena zásada jeden žák – jeden učitel
– u skupinové výuky (dva žáci – jeden učitel) zvolí učitel způsob organizace výuky tak aby dosáhl stavu jeden žák – jeden učitel a to následovně:
způsob 1.
rozdělí vyučovací hodinu (45 minut) na dvě vyučovací lekce po 20 minutách (20 min 1. žák – 5 min – hygienická přestávka – 20 min 2. žák),
nebo
způsob 2.
Každý žák ze skupiny bude mít vyučovací hodinu (45 minut) 1 x za 14 dní

4. O učitelem vybraném způsobu skupinové výuky informuje vyučující rodiče, a to neprodleně a prokazatelně. Současně stanoví dobu vyučovací lekce (od-do).

5. Ve dnech 26. – 27. 10. 2020 se ruší výuka úplně.

Ladislav Gazdag, ředitel školy