Rubriky
Aktuality

Výuka od 14. 10. 2020

V souladu s usnesením vlády ČR č. 1022 ze dne 12. 10. 2020 vydává ředitel školy pokyn k organizaci výuky v Základní umělecké škole Němčice nad Hanou a to s účinnosti od 14. 10. 2020.

1. Dnem účinnosti tohoto pokynu přechází výuka žáků z prezenčního na distanční způsob, a to ve všech oborech a předmětech.

2. Účast žáků na distanční výuce je dobrovolná.

3. Základním parametrem distanční výuky bude udržení kontaktu s žákem. Obsah výuky musí být přiměřený a pro žáka a rodinu nezatěžující.

4. Výuka žáků musí proběhnout podle rozvrhu hodin, tj. zápis musí být proveden v den konání vyučovací hodiny.

5. V případě, že žák nebude reagovat, má se za to, že nemá k tomu v domácím prostředí vytvořené podmínky. V tomto případě vyučující zadává úkoly obdobně jak žákům v on-line kontaktu.

6. V předmětech komorní, souborová a orchestrální hra a sborový zpěv se nedoporučuje provádět výuku on-line, ale pouze zadávat party a zasílat audionahrávky studovaných skladeb.

Ladislav Gazdag, ředitel školy