Rubriky
50, výročí

Vzpomínkový cyklus adventních koncertů

Vážení přátelé,
 
Na této stránce si můžete někteří zavzpomínat, jiní poznávat několik posledních desetiletí života naší školy. V době Adventu budete moci shlédnout archivní záznamy vánočních a adventních koncertů. A budou to skutečně skvosty. Od prvního pořízeného záznamu Vánočního koncertu z roku 1992 až po slavnou Rybovu Českou mši vánoční z posledních let.
 
Každý pátek a neděli na této webové stránce zveřejníme odkaz na videozáznam, kterým Vám chceme zpříjemnit dobu adventní, ale současně i připomenout, že doba Adventu by měla být i časem zastavení a rozjímání. Najděte si čas a v této nezvyklé „kovidové“ době, která nám vzala novodobé standardy nákupního běsnění se zkusme vrátit k tradičnímu pojetí předvánoční doby.
 
Ladislav Gazdag, ředitel školy
50. výročí logo

„Na naší ZUŠ už desítky let prožíváme adventní čas jako přípravu na vánoce pořádáním adventních koncertů. Ty vznikly proto, abychom my, muzikanti, mohli intenzivněji prožívat tento čas přípravy a očekávání, který si mnozí pletou s vánočním a pak líp vnímat vánoční poselství. A s tímto se vždycky chceme s našimi posluchači dělit a společně dělat v každém z nás prostor, aby mohlo víc zazářit tehdy zrozené betlémské světlo.“

Jindřich Novák

Od Adventu k Vánocům (2012)
16. 12. 2012 v kostele sv. Máří Magdalény, Němčice nad Hanou
V programu zazněly písně adventního období a Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby. Účinkovali žáci, učitelé a přátelé ZUŠ Němčice nad Hanou a ZUŠ Music Art Praha.

Adventní koncert (2008)
2008 v kostele Povýšení sv. Kříže, Brodek u Prostějova

Adventní koncert (2007)
2007 v kostele sv. Máří Magdalény, Němčice nad Hanou

Adventní koncert (1999)
11. 12. 1999

Jako vůbec první vystoupení této řady koncertů se uskutečnilo v Nezamyslicích, Mořicích a Němčicích. Vystoupily soubory, které byly činné tehdy na škole a zazněla společně nacvičená Truvérská mše Petra Ebena. Byl to první společný počin, který mimo to, že se snažil jít hlavně do hloubky, sjednotil hudebníky muzikantsky i myšlenkově a dal základ k novému směrování naší činnosti – naplňovat malé i velké muzikanty radostí z muzicírování, uvědomování si toho, o čem hrajeme a zpíváme a konečně sdílet a šířit to všechno mezi posluchače v co nejširším okolí.
Přejeme pamětníkům hezké vzpomínání, všem pak pokojné a radostné prožití 4. adventní neděle.. 

Od Adventu k Vánocům (2015)
12. 12. 2009 v kostele sv. Máří Magdalény, Němčice nad Hanou

Tentokrát se žáci a učitelé ZUŠ spolu se svými hosty představili v sobotu 12.prosince 2009 nejdříve ve farním kostele v obci Vrchoslavice a v podvečer pak v kostele sv. Maří Magdalény v Němčicích nad Hanou.  Koncert byl vlastně první významnou akcí školního roku, která byla uspořádána u příležitosti 40. výročí založení školy. Současně byl koncert programově koncipován tak, aby byl dán prostor současným i bývalým členům smyčcového souboru Musica, který je rovněž jubilantem. V prosinci 2009 si totiž soubor připomněl 20. Výročí svého prvního veřejného vystoupení. V programu se vedle zmíněného souboru Musica představili nejen žáci školy, ale i jejich rodiče a další příznivci aktivního muzicírování jako členové pěveckého spolku, který se významnou měrou podílel na dramaturgii koncertu.  Odměnou účinkujícím byla nad očekávání velká účast návštěvníků obou vystoupení.

Adventní koncert (2002)
22. 12. 2002, Pivín

„Koncert z r. 2002 v Pivíně je také krásnou vzpomínkou na vynikajícího muzikanta a pedagoga Josefa Kuchaře (Pivínského), který připravil akordeonový soubor z hráčů dvou Zákl. uměleckých škol – Němčic a Prostějova – což je taktéž málo vídaný jev krásné spolupráce. Jinak je zde zastoupena většina souborů naší školy včetně pěveckého sboru, který působí asi stejnou dobu pod zastřešením školy a který si až 15 let na to dal název Canticum.“ Jindřich Novák

Adventní koncert (2010)
12. 12. 2010 v kostele Všech svatých, Dobromilice

V programu zazněla Gloria Antonia Vivaldiho a skladby dalších autorů v podání pěveckého sboru, komorního smyčcového orchestru Musica a žákovských souborů. 12. prosince 2010 proběhly dva koncerty; první v Dobromilicích ve 14:00 a poté v Tištíně v 16:30.

Koncert 2010 v Dobromilicích obsahuje opět různorodé soubory školy a pěvecký sbor přišel poprvé tehdy ještě s necelou kantátou A. Vivaldiho Gloria. V orchestru doprovází, pedagogové, bývalí i současní žáci školy. Jako host si přijela zahrát profesionální houslistka Lenka Nečasová z Prahy.Jindřich Novák

Od Adventu k Vánocům (2015)
13. 12. 2015 v kostele sv. Máří Magdalény, Němčice nad Hanou

ZUŠ Němčice nad Hanou a Klub přátel ZUŠ Němčice nad Hanou ve spolupráci s městem Němčice nad Hanou pořádali v roce 2015 koncert, který proběhl ve 14 hodin v Němčicích a poté v 17 hodin v Otaslavicích. V programu zazněly staročeské roráty a hymny, hudba mistrů baroka,  a  Missa pastoralis G. Zrunka.
Účinkující: Pěvecký sbor Canticum, komorní orchestr pod vedením Michaela Pospíšila a žákovské soubory školy.

Adventní koncert (2003)
kostel sv. Máří Magdalény, Němčice nad Hanou

Rozhovor o adventních koncertech (2003)
V rámci 50. výročí ZUŠ Vám přinášíme rozhovory se současnými i bývalími zaměstnanci školy. S nimi jsme si společně popovídali a zavzpomínali. Jedním z ústředních témat rozhovorů byly také adventí koncerty.
Moderuje: Ladislav Gadzag
Hosté: Ladislava Frýbortová, Jana Nosková, Pavla Kundelová, Blanka Chytilová, Jindřích Novák, Martin Dostál

Od Adventu k Vánocům (2016)
10. 12. 2016, Kralice na Hané, kostel Nanebevzetí Panny Marie.

Učinkující: Komorní soubory školy, dětský pěvecký sbor Sedmikráska a host programu pěvecký sbor Canticum pod vedením Jindřicha Nováka. V programu zazněly skladby Mozarta, Bacha, Fuxe, Palestriny a dalších autorů.