Vedení školy

Gazdag Ladislav

ředitel školy

Frýbortová Ladislava, Mgr.

zástupce ředitele pro věci pedagogicko-organizační

Petrová Renáta

zástupce ředitele pro věci ekonomické

Správní zaměstnanci

Blešová Pavlína, Ing.

administrativní pracovnice

Belková Pavlína

školnice

Pedagogičtí pracovníci

Akubžanová Michaela, Mgr.

klavír, hudební nauka, korepetice

Beneš Jiří, dipl. um.

housle, viola, kontrabas, kytara, komorní hra, HN

Bilík Zdeněk

zobcová flétna, trubka, lesní roh, akordeon, elektronické klávesové nástroje, hudební nauka, souborová hra

Bilková Barbora

violoncello, komorní hra

Broda Lukáš, Mgr.

zobcová flétna, klarinet, komorní hra, orchestrální hra

Celý Radovan, DiS.

zpěv, klavír, EKN

Dlabal Jakub, Mgr.

výtvarný obor, multimédia, filmařina

Dostál Martin

housle, zobcová flétna, kytara, souborová hra, hudební nauka

Frýbortová Ladislava, Mgr.

klavír, korepetice

Gazdag Ladislav

akordeon, elektronické klávesové nástroje, klavír

Gregorová Zdeňka, BcA.

literárně-dramatický obor

Housová Barbora, Mgr., DiS.

housle, klavír, hudební nauka

Kalivoda Josef

zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, saxofon, souborová hra

Kettnerová Magdaléna, dipl. um

taneční obor

Konečná Helena, BcA.

zobcová flétna, příčná flétna

Křivánek Vítězslav

kytara, elektrická kytara, baskytara, zvukařina

Kubáníková Radomíra

výtvarný obor

Kundelová Pavla, Mgr.

klavír, hudební nauka, korepetice

Lekner Vladimír, DiS.

zobcová flétna, klarinet, trubka, saxofon, lesní roh, příčná flétna, klavír, elektrické klávesové nástroje, souborová hra

Lomaja Sylva, MgA.

taneční obor

Marčanová Lucie

taneční obor

Malá Petra , MgA

hoboj

Medviďová Vladimíra, dipl. um.

zobcová flétna, příčná flétna, komorní hra

Motal Jaromír, BcA.

zobcová flétna, trubka, pozoun, bicí nástroje, souborová hra, orchestrální hra

Nosková Jana, BcA.

sólový zpěv, sborový zpěv, korepetice

Novák Jindřich

zobcová flétna, trubka, lesní roh, baryton, pozoun, tuba, bicí nástroje, souborová hra, orchestrální hra

Pospíšilová Kamila, BcA.

klavír, hudební nauka, korepetice

Prokop Richard

zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, saxofon, elektronické klávesové nástroje, kytara, bicí nástroje, hudební nauka, souborová hra

Sokelová Martina

klavír

Stanislavová Dominika, DiS.

klavír, cimbál, HN

Veselá Jana, DiS.

klavír, hudební nauka, korepetice

Vičarová Eliška

zobcová flétna, příčná flétna, komorní hra

Zarivnij Alexandr, DiS.

kytara, elektrická kytara, baskytara, souborová hra