Adventní koncerty 2022

Srdečně Vás zveme na nadcházející koncerty!
První dva adventní koncerty proběhnou v neděli 18. prosince v kostele v Němčicích ve 14h a poté ve stejný den v kostele v Pivíně v 17h. Budou na nich účinkovat žáci ZUŠ.
Další vánoční koncert proběhne ve středu 28. prosince v 16h v kostele v Otaslavicích. Vystoupí pěvecký sbor Canticum v doprovodu komorního orchestru ZUŠ a společně zahrají Českou mši vánoční.
Těšíme se na Vás!

Richband – Koncert Žďár n. S.

Záznam z koncertu dětského symfonického orchestru Richband , který proběhnl ve Žďáru nad Sázavou v rámci akce: Alotria na humnech dne 4.9. 2022 – 13 – 19, Farská humna Žďár nad Sázavou

Elektronická přihláška

Přihláška do ZUŠ

Přijímáme pouze on-line přihlášku. Její součástí je také souhlas se zpracováním osobních údajů. Po vyplnění přihlášku i souhlas prosím vytiskněte, podepište a přijďte s dítětem k přijímací zkoušce. Výhodou je, že si v rámci elektronického přihlášení můžete zvolit místo, den a konkrétní čas (tzn. že zkoušku nemusíte nutně konat na pobočce, kterou bude dítě navštěvovat a také nebudete muset zbytečně čekat).

Banner iZUŠ

Klikněte na ikonu IZUŠ pro přesměrování na online přihlášku.
Další vyplnění je velmi snadné a intuitivní, nicméně řádky níže Vám mohou být případnou nápovědou.

V prvním řádku „ZUŠ“ vyberte školu, do které se přihlašujete – tedy ZUŠ Němčice nad Hanou. Seznam obsahuje všechny ZUŠky v republice, takže vám hledání chvilku zabere, ale nepodceňte to, abyste se omylem nepřihlásili jinam.

Vyplňte přihlášku. Je nutné vyplnit také kontaktní údaje minimálně pro prvního zákonného zástupce včetně telefonu a emailu.

V pravé části formuláře je sloupec s tučně vypsanými obory vyučovanými na naší ZUŠ.V rámci každého oboru jsou uvedena příslušná studijní zaměření (tzn. nástroj, na který chcete dítě přihlásit). Pokud už přesně víte, kam chcete své dítě přihlásit, tak svou volbu zaškrtněte v okénku před zvoleným studijním zaměřením.
V rámci jedné přihlášky můžete zaškrtnout i více oborů, případně nástrojů, pokud chcete, aby je vaše dítě studovalo. K vytištění se vám pak vygeneruje tolik přihlášek, kolik studijních zaměření nebo oborů jste zvolili.
Nakonec klepněte na „ODESLAT PŘIHLÁŠKU“.  Nezapomeňte přihlášku (přihlášky) vytisknout a podepsat a vzít ji s sebou k přijímací zkoušce!!!!
Pokud jste nevyplnili všechny povinné údaje, přihláška se neodešle a na chybějící data vás upozorní barevným označením příslušné položky. 

Letní hudební tábor 2022

Tandram 2022

Kabaret

Street art workshop

O chytrých kůzlátkách foto

Školní recitační kolo 28.1.2022

Školní kolo recitační soutěže Dětská scéna 28. ledna 2022, sál ZUŠ Němčice nad Hanou. Soutěže se zúčastnilo 25 recitátorů, ze kterých porota vybrala 9 nejzajímavějších výkonů, které budou reprezentovat zušku v okresním kole v Prostějově. Všichni recitátoři byli moc šikovní a společně jsme si užili prima páteční odpoledne!

Song vánoční – Monika Iránková

Autorská skladba čtrnáctileté žákyně Moniky Iránkové, která studuje v pátém ročníku kytary u pana učitele Richard Prokopa. Monika skladbu také sama nahrála na kytaru a nazpívala v nahrávacím studiu Deltaphone na ZUŠ. Takový talent vždy nesmírně potěší…