Výtvarný Obor

Výtvarný obor je zaměřen na kulturní, sociální, manuální rozvoj žáka a růst jeho osobnosti jako celku. Prostřednictvím výtvarného umění se žák učí pozorně vnímat svět kolem sebe, jako inspiraci pro své sebevyjádření. Náměty pro práci nacházíme nejen v realitě ale hlavně ve světě pohádek, fantaskních příběhů, mýtů žijících i zaniklých civilizací.

Žáci jsou přijímáni od věku pěti let. Výuka probíhá v 1 – 2 letém přípravném studiu, dále v I. stupni (7 let) a ve II. stupni (4 roky). Po ukončení základního studia se mohou zájemci vzdělávat ve studiu pro dospělé (pokud to umožňuje kapacita školy).

Multimédia
pcgr

 

Součástí je také předmět Multimédia, kde se žák naučí používat počítač jako další prostředek pro uměleckou tvorbu.