Půjčovné

Zapůjčování hudebních nástrojů

Po dohodě s vyučujícím učitelem je možné zapůjčit hudební nástroj pro výuku dle možností školních zásob.

Půjčovné je stanoveno na 300 Kč za pololetí.

Půjčovné se hradí na základě smlouvy a vystaveného předpisu na účet školy nebo hotově v kanceláři školy.

Splatnost půjčovného je do 30. dne příslušného období.