Nabídka na tábor 2020

Vážení rodiče,
naše škola pořádá v letošním roce pro své žáky již XXV. letní hudební tábor, který se uskuteční v Rekreačním středisku Račí údolí. Vedoucími a současně i lektory budou učitelé školy.

Adresa: Račí údolí, s.r.o., Uhelná 126, 790 70 Uhelná
Kontakt: 777 946 373 – Martina Řehová, info@raciudoli
www.raciudoli.cz

Cena účastnického příspěvku: 3.800,- Kč
(podmínkou účasti je uhrazený členský příspěvek KP ZUŠ ve výši 70,- Kč)

Každý účastník vyplní přihlášku a odevzdá ji v kanceláři školy nejpozději do 31.05.2020.
Úhradu můžete provést nejpozději do 30.06.2020.

Termín pobytu: 14.08.–22.08.2020

Účastníci, nezapomeňte si hudební nástroje a zpěvníky. Kapacita táboru je omezena.

Informace a žádost o slevu na úplatě za vzdělávání

1. Na slevu na školném, po dobu trvání nouzového stavu, není právní nárok.

2. V souladu s § 123, odst. 4 Školského zákona, poskytne škola 50 % slevu na školném a to za období od 11. 3. do 10. 5. 2020 (tj. 2 měsíce) každému žákovi (zákonnému zástupci), který o to požádá. Formulář žádosti bude umístěn na webových stránkách školy. Žádost je možné podat od 20. 5. do 22. 6. 2020.

3. Sleva se poskytne pouze žadatelům, kteří mají vyrovnány veškeré pohledávky vůči škole.

Ladislav Gazdag, ředitel školy