Rubriky
Uncategorized

Výuka od 24.5.2021

Dnem 24.5.2021 se rozšiřují možnosti výuky žáků formou skupinových konzultací.
Tímto pokynem stanovuji organizaci výuky následovně:
  • ve všech oborech (hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém) a studijních zaměřeních (předmětech) je povolena výuka s nejvyšším počtem 10 žáků,
  • třídy, které mají více než 10 žáků přechází na rotační způsob výuky, organizaci výuky u těchto skupin zajistí vyučující daných předmětů,
  • ve studijních zaměřeních souborová a orchestrální hra jsou povoleny dělené zkoušky, za výše uvedených podmínek,   
  • žáci účastnící se výuky nemusí být testováni,
  • hygienická a bezpečnostní opatření zůstávají i nadále v platnosti.

Ladislav Gazdag, ředitel školy