Vzpomínkový cyklus adventních koncertů

Vážení přátelé,
 
Na této stránce si můžete někteří zavzpomínat, jiní poznávat několik posledních desetiletí života naší školy. V době Adventu budete moci shlédnout archivní záznamy vánočních a adventních koncertů. A budou to skutečně skvosty. Od prvního pořízeného záznamu Vánočního koncertu z roku 1992 až po slavnou Rybovu Českou mši vánoční z posledních let.
 
Každý pátek a neděli na této webové stránce zveřejníme odkaz na videozáznam, kterým Vám chceme zpříjemnit dobu adventní, ale současně i připomenout, že doba Adventu by měla být i časem zastavení a rozjímání. Najděte si čas a v této nezvyklé „kovidové“ době, která nám vzala novodobé standardy nákupního běsnění se zkusme vrátit k tradičnímu pojetí předvánoční doby.
 
Ladislav Gazdag, ředitel školy
50. výročí logo

„Na naší ZUŠ už desítky let prožíváme adventní čas jako přípravu na vánoce pořádáním adventních koncertů. Ty vznikly proto, abychom my, muzikanti, mohli intenzivněji prožívat tento čas přípravy a očekávání, který si mnozí pletou s vánočním a pak líp vnímat vánoční poselství. A s tímto se vždycky chceme s našimi posluchači dělit a společně dělat v každém z nás prostor, aby mohlo víc zazářit tehdy zrozené betlémské světlo.“

Jindřich Novák

Od Adventu k Vánocům (2012)
16. 12. 2012 v kostele sv. Máří Magdalény, Němčice nad Hanou
V programu zazněly písně adventního období a Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby. Účinkovali žáci, učitelé a přátelé ZUŠ Němčice nad Hanou a ZUŠ Music Art Praha.

Adventní koncert (2008)
2008 v kostele Povýšení sv. Kříže, Brodek u Prostějova

Adventní koncert (2007)
2007 v kostele sv. Máří Magdalény, Němčice nad Hanou

Adventní koncert (1999)
11. 12. 1999

Jako vůbec první vystoupení této řady koncertů se uskutečnilo v Nezamyslicích, Mořicích a Němčicích. Vystoupily soubory, které byly činné tehdy na škole a zazněla společně nacvičená Truvérská mše Petra Ebena. Byl to první společný počin, který mimo to, že se snažil jít hlavně do hloubky, sjednotil hudebníky muzikantsky i myšlenkově a dal základ k novému směrování naší činnosti – naplňovat malé i velké muzikanty radostí z muzicírování, uvědomování si toho, o čem hrajeme a zpíváme a konečně sdílet a šířit to všechno mezi posluchače v co nejširším okolí.
Přejeme pamětníkům hezké vzpomínání, všem pak pokojné a radostné prožití 4. adventní neděle.. 

Od Adventu k Vánocům (2015)
12. 12. 2009 v kostele sv. Máří Magdalény, Němčice nad Hanou

Tentokrát se žáci a učitelé ZUŠ spolu se svými hosty představili v sobotu 12.prosince 2009 nejdříve ve farním kostele v obci Vrchoslavice a v podvečer pak v kostele sv. Maří Magdalény v Němčicích nad Hanou.  Koncert byl vlastně první významnou akcí školního roku, která byla uspořádána u příležitosti 40. výročí založení školy. Současně byl koncert programově koncipován tak, aby byl dán prostor současným i bývalým členům smyčcového souboru Musica, který je rovněž jubilantem. V prosinci 2009 si totiž soubor připomněl 20. Výročí svého prvního veřejného vystoupení. V programu se vedle zmíněného souboru Musica představili nejen žáci školy, ale i jejich rodiče a další příznivci aktivního muzicírování jako členové pěveckého spolku, který se významnou měrou podílel na dramaturgii koncertu.  Odměnou účinkujícím byla nad očekávání velká účast návštěvníků obou vystoupení.

Adventní koncert (2002)
22. 12. 2002, Pivín

„Koncert z r. 2002 v Pivíně je také krásnou vzpomínkou na vynikajícího muzikanta a pedagoga Josefa Kuchaře (Pivínského), který připravil akordeonový soubor z hráčů dvou Zákl. uměleckých škol – Němčic a Prostějova – což je taktéž málo vídaný jev krásné spolupráce. Jinak je zde zastoupena většina souborů naší školy včetně pěveckého sboru, který působí asi stejnou dobu pod zastřešením školy a který si až 15 let na to dal název Canticum.“ Jindřich Novák

Adventní koncert (2010)
12. 12. 2010 v kostele Všech svatých, Dobromilice

V programu zazněla Gloria Antonia Vivaldiho a skladby dalších autorů v podání pěveckého sboru, komorního smyčcového orchestru Musica a žákovských souborů. 12. prosince 2010 proběhly dva koncerty; první v Dobromilicích ve 14:00 a poté v Tištíně v 16:30.

Koncert 2010 v Dobromilicích obsahuje opět různorodé soubory školy a pěvecký sbor přišel poprvé tehdy ještě s necelou kantátou A. Vivaldiho Gloria. V orchestru doprovází, pedagogové, bývalí i současní žáci školy. Jako host si přijela zahrát profesionální houslistka Lenka Nečasová z Prahy.Jindřich Novák

Od Adventu k Vánocům (2015)
13. 12. 2015 v kostele sv. Máří Magdalény, Němčice nad Hanou

ZUŠ Němčice nad Hanou a Klub přátel ZUŠ Němčice nad Hanou ve spolupráci s městem Němčice nad Hanou pořádali v roce 2015 koncert, který proběhl ve 14 hodin v Němčicích a poté v 17 hodin v Otaslavicích. V programu zazněly staročeské roráty a hymny, hudba mistrů baroka,  a  Missa pastoralis G. Zrunka.
Účinkující: Pěvecký sbor Canticum, komorní orchestr pod vedením Michaela Pospíšila a žákovské soubory školy.

Adventní koncert (2003)
kostel sv. Máří Magdalény, Němčice nad Hanou

Rozhovor o adventních koncertech (2003)
V rámci 50. výročí ZUŠ Vám přinášíme rozhovory se současnými i bývalími zaměstnanci školy. S nimi jsme si společně popovídali a zavzpomínali. Jedním z ústředních témat rozhovorů byly také adventí koncerty.
Moderuje: Ladislav Gadzag
Hosté: Ladislava Frýbortová, Jana Nosková, Pavla Kundelová, Blanka Chytilová, Jindřích Novák, Martin Dostál

Od Adventu k Vánocům (2016)
10. 12. 2016, Kralice na Hané, kostel Nanebevzetí Panny Marie.

Učinkující: Komorní soubory školy, dětský pěvecký sbor Sedmikráska a host programu pěvecký sbor Canticum pod vedením Jindřicha Nováka. V programu zazněly skladby Mozarta, Bacha, Fuxe, Palestriny a dalších autorů.

Rozhodnutí o zrušení akcí

Vážení rodiče a naši milí žáci!
S přihlédnutím k současné epidemiologické situaci jsem byl nucen vydat rozhodnutí o zrušení akcí, které jsme pro Vás připravovali. Je nám to opravdu líto, ale současná situace naším uměleckým aktivitám nepřeje. Musíme toto období přečkat a těšit se na doby lepší. Zachovejte nám svoji přízeň a společně doufejme, že bude líp.

Ladislav Gazdag, ředitel školy


 

Rozhodnutí ředitele školy č. 10/2020 ze dne 24.9.2020:
Na základě doporučení MŠMT, po konzultaci se zřizovatelem školy a s přihlédnutím k současné epidemiologické situaci, vydává ředitel školy následující rozhodnutí:

1. Dnem 24. 9. 2020 se ruší:
  • Slavnostní koncert k 50. výročí založení školy a k 35. výročí založení Dechového orchestru ZUŠ (7.11.2020)
  • Slavnostní recepce, setkání pedagogů k 50. výročí založení školy (7.11.2020)
  • XXIII. Svátek hudby (8.11.2020)
  • Soustředění orchestru Richband  (16. – 18. 10 .2020)
  • Soustředění Dechového orchestru ZUŠ  (30. 10 – 1. 11. 2020)
  • Současně se pozastavuje činnost účelového dětského orchestru Richband.

2.  Škola bude až do odvolání provozovat pouze činnosti nezbytně nutné k naplňování Školního vzdělávacího programu ZUŠ Němčice nad Hanou a to v souladu s Pokynem MŠMT ČR ze dne 24. 8. 2020: „Škola v průběhu školního roku zváží nutnost konání těch aktivit, které nejsou pro naplnění školního vzdělávacího programu nezbytné a dochází při nich ke koncentraci vyššího počtu lidí a pokud možno takové aktivity nekoná.“

3. Další aktivity nad rámec ŠVP budou povolovány pouze v souladu s opatřeními MŠMT ČR, resp. MZ ČR a s přihlédnutím ke stávající epidemiologické situaci.

Poznámka: I když koncerty byly zrušeny, výuka ve všech oborech pokračuje řádně dál, dle rozvrhu hodin. 

Informace ke startu šk. roku 2020/21

Vážení rodiče,
v systému IZUŠ najdete rozvrhy hodin tanečního, výtvarného a literárně dramatického oboru, a to včetně jmenovitých seznamů dětí zařazených do konkrétních skupin.

Pro ty, kdo navštěvují hudební obor jsou v IZUŠ rozvrhy HUDEBNÍCH NAUK (povinný předmět pro žáky přípravného studia až 5. ročníku).
Rozvrhy výuky SOUBORŮ (povinně-volitelný předmět pro žáky od 4. ročníku) připravíme v průběhu prvního týdne v září.

Zákonní zástupci nových žáků obdrží přihlašovací údaje do IZUŠ na svůj e-mail v úterý 1. 9. 2020   (v den, od kterého se dítě stává žákem školy).

Učitelé Vašich dětí Vás budou v průběhu prvního zářijového týdne kontaktovat pro domluvu rozvrhu.

Pravidelná výuka na všech pobočkách bude probíhat od pondělí 7. 9. 2020.

PŘEJEME VÁM I VAŠIM DĚTEM ÚSPĚŠNÝ START DO NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU!

Fotografie z LHT 2020

Výsledky příjímacích zkoušek

Přijatí žáci ke studiu pro šk.rok 2020/2021 pro hudební obor :

Číslo žákastudijní zaměření
42bicí
53bicí
54bicí
2EKN
13EKN
17EKN
18EKN
30EKN
32EKN
36EKN
37EKN
41EKN
12housle
27housle
43housle
50housle
41EKN
3klavír
4klavír
5klavír
6klavír
9klavír
11klavír
14klavír
15klavír
20klavír
21klavír
24klavír
29klavír
34klavír
35klavír
46klavír
47klavír
1kytara
7kytara
8kytara
10kytara
33kytara
38kytara
39kytara
44kytara
45kytara
49kytara
55kytara
59kytara
61kytara
23saxofon
25trubka
16zobc.
19zobc.
22zobc.
26zobc.
31zobc.
40zobc.
51zobc.
56zobc.
57zobc.
12zpěv
52zpěv
60zpěv

Přijatí žáci ke studiu pro šk.rok 2020/2021 pro literárně-dramatický obor:

Číslo žákapočet bodů
10948
10247
10744
10643
10841
10531
10328
10424

Přijatí žáci ke studiu pro šk.rok 2020/2021 pro výtvarný obor:

Číslo žákapočet bodů
20750
20850
21450
20349
20649
21249
21048
20147
20247
20947
21547
21647
20546
21146
21346
20445

 

Čestné prohlášení o bezinfekčnosti

Nabídka na tábor 2020

Vážení rodiče,
naše škola pořádá v letošním roce pro své žáky již XXV. letní hudební tábor, který se uskuteční v Rekreačním středisku Račí údolí. Vedoucími a současně i lektory budou učitelé školy.

Adresa: Račí údolí, s.r.o., Uhelná 126, 790 70 Uhelná
Kontakt: 777 946 373 – Martina Řehová, info@raciudoli
www.raciudoli.cz

Cena účastnického příspěvku: 3.800,- Kč
(podmínkou účasti je uhrazený členský příspěvek KP ZUŠ ve výši 70,- Kč)

Každý účastník vyplní přihlášku a odevzdá ji v kanceláři školy nejpozději do 31.05.2020.
Úhradu můžete provést nejpozději do 30.06.2020.

Termín pobytu: 14.08.–22.08.2020

Účastníci, nezapomeňte si hudební nástroje a zpěvníky. Kapacita táboru je omezena.

Informace a žádost o slevu na úplatě za vzdělávání

1. Na slevu na školném, po dobu trvání nouzového stavu, není právní nárok.

2. V souladu s § 123, odst. 4 Školského zákona, poskytne škola 50 % slevu na školném a to za období od 11. 3. do 10. 5. 2020 (tj. 2 měsíce) každému žákovi (zákonnému zástupci), který o to požádá. Formulář žádosti bude umístěn na webových stránkách školy. Žádost je možné podat od 20. 5. do 22. 6. 2020.

3. Sleva se poskytne pouze žadatelům, kteří mají vyrovnány veškeré pohledávky vůči škole.

Ladislav Gazdag, ředitel školy